© כל הזכויות שמורות לגיא בן דור 

כתבה בעיתון "קול העיר":

 אורן כהן