כתבה שפורסמה במוסף "ידיעות השרון" של ידיעות אחרונות ביום 14.12.2012: